Inlägg med information om Europarätten

Här kan du läsa inlägg med information om Europarätten, som har en stor betydelse för de nationella lagarna i medlemsstaterna inom EU. EU är en förkortning av Europeiska unionen, som är en unik organisation. De arbetar idag med många områden och har genomgått mycket utveckling sedan starten. Exempelvis arbetar EU med konsumentfrågor, immaterialrätt, mänskliga rättigheter och internationell handel.

EU har flera institutioner som arbetar fristående från varandra. Den högsta politiska institution som EU har är det Europeiska rådet (även kallat för Ministerrådet). Det är den institution som bland annat väljer den riktning som unionen ska sträva efter, utifrån ett politiskt perspektiv. Några andra institutioner är europaparlamentet, rådet, EU-domstolen, europeiska kommissionen och europaparlamentet.

Europarätten har en stor betydelse för de nationella lagarna i medlemsstaterna och många lagar som blir stiftade, bygger på initiativ och beslut från EU. Exempelvis direktiv, förordningar och beslut, som också är bindande.

Inlägg om europarätten: