GDPR QUIZ

Testa dina kunskaper inom GDPR.

GDPR utbildning kunskap anställda avtalgdpr

JURIDISKA QUIZ

Här kan du testa dina juridiska kunskaper om GDPR genom våra QUIZ. Ett av många sätt att lära sig nya saker på är genom att prova sig fram och ibland göra fel, för att sedan lära sig. Syftet med dessa QUIZ om GDPR är att lära ut juridik på ett annorlunda och roligt sätt. Det finns personer som föredrar att lära sig nya saker genom att göra olika prov och tester, istället för att läsa böcker och teori. Därför har vi skapat dessa olika quiz inom juridik. 

Vi sparar inte några QUIZ-resultat eller andra uppgifter som kan knytas till dig och vill att du ska känna dig trygg. Det gör ingenting om du råkar svara fel på någon fråga. Vi hoppas att våra juridiska quiz blir uppskattade och önskar dig lycka till!

testa dina juridiska kunskaper OM GDPR

FLERA QUIZ
Vi har även publicerat olika QUIZ inom flera andra juridiska områden på vår hemsida digitalajuristerna.se. Det kan vara ett sätt för dig att testa dina juridiska kunskaper eller lära dig mer inom juridik. Du kan även lära dig mer genom att läsa om GDPR genom de olika flikarna på denna hemsida. Exempelvis ”Om GDPR”, ”GDPR avtal”, ”Ansvariga” osv. 
Olika lärstilar
Det finns olika lärstilar och olika sätt att använda lärstilarna på. Det är vanligt att dela in lärstilarna i tre huvudkategorier: Visuellt lärande (läsa/se), auditivt lärande (prata/lyssna), kinestetisktlärande (utföra). Det viktigaste är att lära sig, inte hur man lär sig. Vi människor är olika och fungerar på olika sätt. Därav gäller det att hitta sin egen lärstil och det tillvägagångssätt som passar bäst. 
 

Vi skriver och granskar avtal

08-81 66 33

STEG 1:
Anlita oss

Beställ ett nytt avtal eller en granskning genom att kontakta oss via formuläret eller ringa oss på 08-81 66 33. När du har berättat om situationen, erbjuder vi dig ett fast pris för hela arbetet. Priset inkluderar samtal och genomgång av avtalet med en jurist. Därefter väljer du om vi ska bli anlitade.

STEG 2:
Arbetet utförs

Arbetet startar efter att du har bekräftat att du vill anlita oss. En jurist skriver eller granskar avtalet och kommer att dela det första utkastet med dig när det är klart. Då kan du läsa igenom avtalet och anteckna eventuella kommentarer, som du och juristen tillsammans går igenom vid en inbokad genomgång.

STEG 3:
Genomgång

Vid den inbokade tiden, kommer du och juristen att läsa igenom hela avtalet. Du får även möjlighet att ställa frågor kring avtalet. Om du vill, får din avtalspart också delta. I samband med genomgången kommer ni att diskutera ärendet och genomföra eventuella justeringar i avtalet. Därefter blir arbetet slutfört.

Vill du lära dig mer om juridik?

Vi har även en juridikskola på vår Instagram och LinkedIn där vi lär ut juridik som kan vara bra att känna till. Exempelvis förklarar vi juridiska begrepp, svarar på judiska frågor och sammanfattar nyheter inom juridik m.m. Dessutom har vi många olika quiz på vår Instagram story. Varmt välkommen att följa oss!