PRISLISTA

GDPR avtal till fasta priser

PRISLISTA GDPR AVTAL

Priserna nedan anges exkl. moms.

Vi skriver och granskar GDPR avtal till fasta priser. Alla priser inkluderar samtal och genomgång med en jurist via dator och telefon

DATASKYDDSPOLICY

6000 SEK

En dataskyddspolicy beskriver varför företaget behandlar personuppgifter. I policyn framgår information om vilka rättigheter de registrerade har, hur länge och vart personuppgifterna blir lagrade samt information om andra rättigheter och skyldigheter som företaget har.

PERSONUPPGIFTS-BITRÄDESAVTAL

6000 SEK

Detta avtalet reglerar vad biträdet får göra med uppgifterna, vilka skyldigheter biträdet har gentemot företaget och hur behandlingen får gå till.

GDPR-PAKTET

15 000 SEK

GDPR-Paketet innehåller följande:  Dataskyddspolicy, PB-avtal, Registerförteckning, Interna rutiner för: incidenter, de registrerades rättigheter och gallring, Loggböcker för: gallring av personuppgifter samt incidenter.

GRANSKNING

FASTPRIS

Vi kan även granska andra typer av avtal samt komplettera dem vid behov. För att vi ska kunna ge dig ett fastpris, behöver vi först se avtalet och därefter göra en bedömning av ärendet. Om du vill beställa granskning kan du använda formuläret nedan och skicka avtalet till oss. Därefter återkommer vi med ett fast pris. 

Flera avtal

Är du i behov av andra avtal? Vi skriver och granskar flera olika typer av avtal till företag. Exempelvis allmänna villkor, aktieägaravtal, äktenskapsförord, uppdragsavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal m.m. Mer information om dessa avtal finns på vår hemsida www.digitalajuristerna.se.

BESTÄLL GDPR AVTAL /
GRANSKNING

Du kan skicka ett meddelande till oss via formuläret nedan
eller ringa oss på 08-81 66 33 för att beställa avtal eller granskning.

Vi kommer att besvara ditt meddelande och kontakta dig inom 24 timmar.

  Godkännande av villkor *

  Digitala Juristerna

  Öppet alla dagar 09:00 - 20:00

  08-81 66 33

  STEG 1

  Anlita oss

  Beställ ett nytt avtal eller en granskning genom att kontakta oss via formuläret eller ringa oss på 08-81 66 33. När du har berättat om situationen, erbjuder vi dig ett fast pris för hela arbetet. Priset inkluderar samtal och genomgång av avtalet med en jurist. Därefter väljer du om vi ska bli anlitade.

  STEG 2

  Arbetet utförs

  Arbetet startar efter att du har bekräftat att du vill anlita oss. En jurist skriver eller granskar avtalet och kommer att dela det första utkastet med dig när det är klart. Då kan du läsa igenom avtalet och anteckna eventuella kommentarer, som du och juristen tillsammans går igenom vid en inbokad genomgång.

  STEG 3

  Genomgång

  Vid den inbokade tiden, kommer du och juristen att läsa igenom hela avtalet. Du får även möjlighet att ställa frågor kring avtalet. Om du vill, får din avtalspart också delta. I samband med genomgången kommer ni att diskutera ärendet och genomföra eventuella justeringar i avtalet. Därefter blir arbetet slutfört.