Prislista

Beställ avtal till fasta priser

Du kan skicka ett meddelande till oss via formuläret nedan eller ringa oss på 08-81 66 33 för att beställa avtal eller granskning.

GDPR avtal prislista avtalgdpr

Våra GDPR-paket

Vi har sammanställt tre olika GDPR-paket som innehåller dokumentation och avtal som krävs enligt lagen och som företag kan använda för att styrka att regelverket efterlevs. Vi skräddarsyr avtalen efter er verksamhet och behandling av personuppgifter. Samtal med jurist och genomgång av avtalen via dator och telefon ingår alltid i priset.

Priserna anges exklusive moms. Moms tillkommer vid betalning (25 %).

Paket 1

15 000 kr

Paket 2

20 000 kr

Paket 3

30 000 kr

Prislista för enskilda avtal

Här kan du se styckpriser för de vanligaste GDPR avtalen vi skriver. Vi skräddarsyr avtalen efter er verksamhet och behandling av personuppgifter. Samtal med jurist och genomgång av avtal via dator och telefon ingår alltid i priset. Om du inte hittar avtalet du behöver i prislistan, är du välkommen att kontakta oss.

Priserna anges exklusive moms. Moms tillkommer vid betalning (25 %).

Alla företag som behandlar personuppgifter ska ha en integritetspolicy enligt GDPR. Detta dokument är även kallat för dataskyddspolicy, personuppgiftspolicy eller sekretesspolicy.

En integritetspolicy innehåller information om bland annat hur och varför företaget behandlar personuppgifter. Dessutom ska den innehålla information om vilka rättigheter de registrerade har, hur länge och vart personuppgifterna blir lagrade samt information om andra rättigheter och skyldigheter som krävs enligt GDPR. Mer information.

Detta avtal reglerar ansvaret kring personuppgifterna mellan den ansvarige och ett biträde. Exempelvis ska ett företag ingå detta avtal med sina konsulter, om företaget delar personuppgifter om sina kunder till dessa.

Detta avtalet reglerar vad biträdet får göra med uppgifterna, vilka skyldigheter biträdet har gentemot den ansvarige och hur behandlingen får gå till. Mer information.

Webbplatser som använder cookies måste enligt lag ha en cookiepolicy publicerad på webbplatsen, som innehåller information om hur och varför webbplatsen behandlar cookies samt vilka cookies som blir placerade, lagringstiden m.m.

Vi kan även granska andra typer av avtal samt komplettera dem vid behov. För att vi ska kunna ge dig ett fastpris, behöver vi först se avtalet och därefter göra en bedömning av ärendet. Om du vill beställa granskning kan du skicka avtalet till oss. Därefter återkommer vi med ett fast pris. 

granskning@digitalajuristerna.se

Är du i behov av andra avtal? Vi skriver och granskar flera olika typer av avtal till företag. Exempelvis allmänna villkor, aktieägaravtal, uppdragsavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal m.m. Mer information om dessa avtal finns på vår hemsida www.digitalajuristerna.se.

Öppet mån- sön 09:00 - 20:00

08-81 66 33

Beställ avtal / granskning

Vi besvarar meddelandet och kontaktar dig så snart vi kan.

    Intyganden & Godkännande av villkor *