GDPR Avtal

Här kan du lära dig mer om GDPR och GDPR avtal till företag och verksamheter

Vi skriver och granskar GDPR avtal till företag och verksamheter till fasta priser. Priserna inkluderar alltid samtal och genomgång med jurist. Vi riktar oss främst till startups, små och medelstora företag samt företagare. All kontakt sker smidigt på distans, via dator och telefon.

GDPR avtal till företag och verksamheter

Det finns olika GDPR avtal och dokument till företag och verksamheter, som är nödvändiga för att styrka att företaget följer GDPR och för att uppfylla villkoren. Exempelvis behöver företag upprätta följande GDPR avtal och dokument:

Dataskyddspolicy, Interna rutiner, Registerförteckning och Biträdesavtal.

Vi upprättar de avtal företag behöver och erbjuder även olika GDPR-paket, från 15 000 kr exkl. moms. Priset inkluderar samtal med jurist samt genomgång av avtalen  via dator och telefon.

Om du redan har GDPR avtal som är nödvändiga till företag och verksamheter och vill att vi granskar dem, gör vi det också till fastpris. För att erbjuda ett pris behöver vi först se omfattningen av avtalen samt hur mycket som eventuellt behöver justeras. Därefter återkopplar vi med ett priserbjudande. 

GDPR dokumentation och avtal

Ansvariga enligt GDPR

Den som bestämmer ändamålet och medlen för en viss typ av behandling av personuppgifter, är den som enligt GDPR innehar rollen som personuppgiftsansvarig. I normala fall är det företaget som är den personuppgiftsansvariga och inte en enskild anställd, chef eller liknande. 

Företaget kan anlita så kallade personuppgiftsbiträden, för att behandla personuppgifter för företagets räkning. Exempelvis kan företagets redovisningsbyrå, hosting-leverantör och e-postleverantör behandla personuppgifter som företaget är ansvarigt för, för företagets räkning.

Företaget måste i sådana fall enligt GDPR ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal (”PB-avtal”) med samtliga biträden som ska behandla personuppgifter för företagets räkning.

Integritetsskydds-
myndigheten

I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndigheten för ärenden hänförliga till GDPR. Enligt GDPR ska vissa typer av incidenter som involverar personuppgifter bli anmälda till myndigheten inom 72 timmar. Det ska även bli loggfört internt i företaget. Dessutom måste även de berörda privatpersonerna bli kontaktade i vissa fall.

En personuppgiftsincident innebär att kontrollen över uppgifterna går förlorad, att uppgifter blir förstörda eller hamnar i fel händer. Den vanligaste incidenten hos myndigheter de två första åren har exempelvis varit felskickade brev och mejl, enligt rapport från Integritetsskyddsmyndigheten. 

Det är viktigt att känna till vilka rättigheter och skyldigheter företag och privatpersoner har i samband med incidenter som involverar personuppgifter. 

GDPR avtal till företag och verksamheter avtalgdpr

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

BESTÄLL AVTAL / KONTAKTA OSS

Vi besvarar meddelandet och kontaktar dig så snart vi kan.

  Intyganden & Godkännande av villkor *

  Våra tjänster

  Vi arbetar enbart med att skriva och granska avtal till fasta priser och riktar oss till företag och företagare. Vi driver olika gratis juridikskolor på Instagram och LinkedIn samt på vår hemsida www.digitalajuristerna.se. Där uppmärksammar vi nyheter och nya lagar som kan vara bra att känna till, beskriver begrepp, svarar på frågor och har olika juridikquiz m.m.

  Syftet med denna webbplats är att samla information om GDPR, som kan vara bra för företag att känna till. På vår hemsida www.digitalajuristerna.se finns mer information om fler områden inom avtalsrätt och denna webbplats, är inriktad specifikt mot GDPR. I och med att vi har så mycket information, är det enklare att dela in det i olika områden för att göra det tydligt och för att det ska vara enklare att hitta svar på frågor.

  MER INFORMATION
  Sammanfattning av gdpr för företag

  Om du har några frågor eller funderingar kring GDPR avtal, är du välkommen att kontakta oss så försöker vi hjälpa dig. Vi har även sammanställt en sammanfattning av GDPR för företag och företagare.