GDPR Avtal

Här kan du lära dig mer om GDPR och GDPR avtal till företag och verksamheter

Vi skriver och granskar GDPR avtal till företag och verksamheter till fasta priser. Priserna inkluderar alltid samtal och genomgång med jurist. Vi riktar oss främst till startups, små och medelstora företag samt företagare. All kontakt sker smidigt på distans, via dator och telefon.

GDPR avtal till företag och verksamheter

Det finns olika GDPR avtal och dokument till företag och verksamheter, som är nödvändiga för att styrka att företaget följer GDPR och för att uppfylla villkoren. Exempelvis behöver företag upprätta  följande GDPR avtal och dokument:

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser. GDPR-paketet kostar 15 000 kr exkl. moms och då ingår alla ovanstående avtal och dokument. I våra priser ingår alla samtal samt genomgång med jurist via dator och telefon.

Om du redan har GDPR avtal som är nödvändiga till företag och verksamheter och vill att vi granskar dem, gör vi det också till fastpris. För att göra en bedömning behöver vi se omfattningen av avtalen samt hur mycket som eventuellt behöver justeras.

GDPR avtal och dokument till företag och verksamheter Digitala juristerna avtal GDPR företag

Ansvariga enligt GDPR

Den som bestämmer ändamålet och medlen för en viss typ av behandling av personuppgifter, är den som enligt GDPR innehar rollen som personuppgiftsansvarig. I normala fall är det företaget som är den personuppgiftsansvariga och inte en enskild anställd, chef eller liknande. 

Företaget kan anlita så kallade personuppgiftsbiträden, för att behandla personuppgifter för företagets räkning. Exempelvis kan företagets redovisningsbyrå, hosting-leverantör och e-postleverantör behandla personuppgifter som företaget är ansvarigt för, för företagets räkning.

Företaget måste i sådana fall enligt GDPR ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal (”PB-avtal”) med samtliga biträden som ska behandla personuppgifter för företagets räkning.

Vad är definitionen av personuppgift Avtal GDPR Digitala Juristerna
Integritetsskydds-
myndigheten

I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndigheten för ärenden hänförliga till GDPR. Enligt GDPR ska vissa typer av incidenter som involverar personuppgifter bli anmälda till myndigheten inom 72 timmar. Det ska även bli loggfört internt i företaget. Dessutom måste även de berörda privatpersonerna bli kontaktade i vissa fall.

En personuppgiftsincident innebär att kontrollen över uppgifterna går förlorad, att uppgifter blir förstörda eller hamnar i fel händer. Den vanligaste incidenten hos myndigheter de senaste två åren har exempelvis varit felskickade brev och mejl, enligt rapport från Integritetsskyddsmyndigheten. 

Det är viktigt att känna till vilka rättigheter och skyldigheter företag och privatpersoner har i samband med incidenter som involverar personuppgifter. 

Sammanfattning av centrala delar av GDPR för företag och viktiga saker att tänka på enligt GDPR för den som driver företag

Öppet alla dagar 09:00 - 20:00

08-81 66 33

BESTÄLL AVTAL / KONTAKTA OSS

Vi kommer att besvara ditt meddelande och kontakta dig så snart vi kan.

    Godkännande av villkor *

    Våra tjänster

    Vi arbetar enbart med att skriva och granska avtal till fasta priser och riktar oss till företag och företagare. Vi driver olika gratis juridikskolor på Instagram och LinkedIn samt på vår hemsida www.digitalajuristerna.se. Där uppmärksammar vi nyheter och nya lagar som kan vara bra att känna till, beskriver begrepp, svarar på frågor och har olika juridikquiz m.m.

    Syftet med denna webbplats är att samla information om GDPR, som kan vara bra för företag att känna till. På vår hemsida www.digitalajuristerna.se finns mer information om fler områden inom avtalsrätt och denna webbplats, är inriktad specifikt mot GDPR. I och med att vi har så mycket information, är det enklare att dela in det i olika områden för att göra det tydligt och för att det ska vara enklare att hitta svar på frågor.

    STEG 1

    Anlita oss

    Beställ ett nytt avtal eller en granskning genom att kontakta oss via formuläret eller ringa oss på 08-81 66 33. När du har berättat om situationen, erbjuder vi dig ett fast pris för hela arbetet. Priset inkluderar samtal och genomgång av avtalet med en jurist. Därefter väljer du om vi ska bli anlitade.

    STEG 2

    Arbetet utförs

    Arbetet startar efter att du har bekräftat att du vill anlita oss. En jurist skriver eller granskar avtalet och kommer att dela det första utkastet med dig när det är klart. Då kan du läsa igenom avtalet och anteckna eventuella kommentarer, som du och juristen tillsammans går igenom vid en inbokad genomgång.

    STEG 3

    Genomgång

    Vid den inbokade tiden, kommer du och juristen att läsa igenom hela avtalet. Du får även möjlighet att ställa frågor kring avtalet. Om du vill, får din avtalspart också delta. I samband med genomgången kommer ni att diskutera ärendet och genomföra eventuella justeringar i avtalet. Därefter blir arbetet slutfört.

    MER INFORMATION
    Sammanfattning av gdpr för företag

    Om du har några frågor eller funderingar kring GDPR avtal, är du välkommen att kontakta oss så försöker vi hjälpa dig. Vi har även sammanställt en sammanfattning av GDPR för företag och företagare.