Nyheter om GDPR från andra EU-länder

Här har vi sammanfattat nyheter om GDPR från andra EU-länder. GDPR är en EU-förordning och gäller därmed i hela EU samt EES-länderna. Det är tvingande regler. Förordningen gäller för alla företag, myndigheter och offentliga organ som behandlar personuppgifter.

I och med att regelverket gäller för alla EU-länder, går det att lära sig mycket från besluten från andra länders tillsynsmyndigheter. Detta gäller även fast man själv inte är verksam i det landet, eftersom GDPR gäller ändå.

Om ett företag är verksamt i flera EU-länder och har huvudkontoret i ett av dessa länder, är det myndigheten som arbetar med GDPR-ärenden i det landet som utför en granskning. Därför går det att lämna in ett klagomål direkt till den myndigheten, även fast personen som gör anmälan, bor i ett annat EU-land och företaget finns där också.

Inlägg med sammanfattade nyheter från andra EU-länder: