Quiz, ordlista och guider om GDPR

Vi har bland annat skapat en quiz, ordlista och guider om GDPR som kan vara bra för företagare. Dessutom finns det mycket annan information om GDPR på hemsidan. Regelverket är mycket komplex och vi vill därför underlätta för företagare genom ge information om GDPR, som är en EU-förordning.  

Onlinetjänster är ett annat ord för informationssamhällets tjänster

Quiz

Vi har skapat quiz med frågor om GDPR. Quiz kan vara ett bra sätt att testa sina kunskaper på och/eller lära sig mer om något. Vissa personer föredrar att lära sig genom att svara på frågor istället för att läsa texter. GDPR är ett omfattande område som berör alla företag som behandlar personuppgifter, vilket i princip alla företag gör. Det är mycket information att hålla reda på och därför har vi skapat denna hemsida där vi har skrivit information om GDPR som är bra att känna till. 

Ordlista

Det finns flera centrala begrepp inom GDPR som är viktiga att känna till, för att förstå sig på regelverket och tolka bestämmelserna korrekt. Vi har därför skapat en ordlista där vi beskriver centrala begrepp samt vad de är kallade på engelska. Exempelvis beskriver vi innebörden av ”personuppgifter” och ”behandling” och ger exempel på vad det kan vara. 

Guider

Vi har skapat guider inom GDPR som är gratis att ladda ner. Dessa guider innehåller bland annat sammanfattningar av centrala delar av GDPR, såsom de sju dataskyddsprinciperna eller de rättsliga grunderna. Tanken är att guiderna ska fungera som ett hjälpmedel för företagare, i samband med behandling av personuppgifter eller självstudier av regelverket inom dataskyddsområdet. 

Vi skriver avtal till fasta priser

Behöver du hjälp med upprätta avtal? Vi skriver avtal till företag för fasta priser, bland annat avtal och dokument som företag behöver för att följa GDPR. GDPR gäller för alla företag som behandlar personuppgifter. 

Företag behöver bland annat ha interna rutiner, registerförteckning, en integritetspolicy även kallat för dataskyddspolicy. Dessutom behöver företag som anlitar ett personuppgiftsbiträde ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det ska vara skriftligt, vilket skiljer sig från många andra avtal som kan vara muntliga. Däremot är det bättre att ha skriftliga avtal eftersom det är enklare att bevisa vid en eventuell tvist. Vissa företag behöver också göra en konsekvensbedömning innan de påbörjar en behandling.