Nyheter om GDPR i Sverige 

Vi har sammanfattat nyheter om GDPR i Sverige, framförallt information från Integritetsskyddsmyndigheten, som är den svenska dataskyddsmyndigheten. Förkortningen är IMY och tidigare hette tillsynsmyndigheten ”Dataskyddsmyndigheten”. De tar emot klagomål och kan utföra tillsyner mot företag, organisationer och offentliga organ. Dessutom kan de tilldela sanktionsavgifter när någon bryter mot GDPR. Däremot är det möjligt att överklaga deras beslut och gå vidare till domstol med ärendet.

GDPR började gälla  år 2018 och är därmed ett relativt nytt regelverk. Det kommer ständigt ny praxis, nya vägledningar och riktlinjer. Detta berör många företag eftersom så många företag behandlar personuppgifter, både från kunder men även anställda. 

Integritetsskyddsmyndigheten arbetar inte bara med GDPR utan utfärdar även tillstånd för kamerabevakning, inkassoverksamhet och kreditupplysning. Dessutom kan de inleda tillsyner mot sådana företag och utfärda sanktionsavgifter. Integritetsskyddsmyndigheten arbetar för att personuppgifter ska bli korrekt behandlade, och ska tillse att företag, myndigheter och offentliga organ behandlar de på ett korrekt sätt i enlighet med GDPR. 

Inlägg med sammanfattade nyheter om GDPR: