Det finns olika typer av kakor även kallade för cookies

Det finns olika typer av kakor, även kallade för cookies, som kan bli lagrade i användarens enhet när användaren besöker en applikation eller webbplats.

Det finns olika typer av kakor även kallade för cookies

Olika typer av kakor, även kallade för cookies

Kort sagt, är cookies små textfiler som kan bli lagrade i den enhet som bli använd för att besöka plattformen som använder cookies. En enhet kan vara exempelvis en mobil, surfplatta eller dator. Cookies kan även bli använda för att bland annat: 

– Ge en besökare av webbplatsen eller applikationen få tillgång till olika funktioner, 

– Få åtkomst till information från besökarens enhet,

– Lagra information på besökarens enhet, 

– Följa en besökares surfande på webbplatser som använder samma cookie, 

– Lagra information om en besökares aktivitet på en webbplats, 

– Lagra information under användningen av webbplatsen samt mellan användningarna, 

– Rikta marknadsföring till besökaren utifrån dennes intressen.

Vissa kakor lagras under en bestämd tid, en så kallad permanent kaka. Till skillnad från sessionskaka som blir lagrad tillfälligt under tiden som personen besöker webbplatsen ifråga. 

För att ett företag ska ha rätt att använda cookies som inte är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen eller applikationen ifråga, behöver företaget först få användarens aktiva samtycke till användningen av sådana icke-nödvändiga cookies. Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt lämnade samtycke, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförts innan samtycket blev återkallat.

Onlinetjänster 

Exempel på onlinetjänster, även kallat för informationssamhällets tjänster är sociala medier och e-handel. Företag som bedriver en sådan tjänst och behandlar personuppgifter måste först och främst ha ett ändamål med behandlingen. De registrerade ska bli informerade om behandlingen och företaget ska vara öppna och transparenta med behandlingen. Observera att det inte är samma sak att ingå ett avtal och lämna ett samtycke. Både avtal och samtycke är rättsliga grunder, men det är viktigt att vara tydlig med vilken rättslig grund som varje enskild behandling stödjer sig på.