Allmän information om profildata och cookies

Här kan du läsa allmän information om profildata och cookies, även kallat för datakakor på svenska. GDPR som började gälla den 25 maj 2018, innehåller strikta regler kring hur profilering får ske. GDPR, även kallat för dataskyddsförordningen, ersatte vår nationella lag PuL (personuppgiftslagen) och gäller istället i hela EU samt EES-länderna. 

Allmän information om profildata och cookies

Profildata är personuppgifter som kan bli använda vid profilering. Med andra ord sådana personuppgifter som man använder i en automatiserad process för att analysera och bedöma egenskaper som kan knytas till en person. Profildata kan avse alla typer av personuppgifter, som bli använda för att exempelvis bedöma pålitlighet, beteende, ekonomiska förhållanden, hälsa, preferenser, intressen m.m.

Exempel på vanlig profildata är datakakor, eller cookies som det heter på engelska.

Det är vanligt att företag använder profildata med syfte att kunna ge riktade erbjudanden. Dessutom kan profildata bli använt i andra marknadsföringssammanhang. 

När använder företag profildata i praktiska situationer? 

Ett praktiskt exempel är matbutiker som har medlemskort. Medlemmar registrerar sina köp med kortet för att få poäng och därmed rabatter. I och med att affären då kan se exemplevis vilken typ av kaffe eller yoghurt personen köper, kan de enklare förutspå vad personen kommer köpa i framtiden. Detta innebär att affären kan ge riktade erbjudanden med de produkterna som kunderna faktiskt köper. 

Personuppgifter i sökmotorer och sociala medier 

Sökmotorer och sociala medier använder ofta profildata. Genom profildata, kan de analysera stora mängder information och data. På engelska är det kallat för ”Big data”. Cookies ingår i gruppen nätidentifierare, som kan identifiera en person och utgör därmed personuppgifter. Det är vanligt att dessa blir använda som profildata. Profildata är personuppgifter som kan bli använda vid profilering.