You are currently viewing Automatisk vidarebefordring av mejl från anställda 

Automatisk vidarebefordring av mejl från anställda 

Ett företag i Norge fick en sanktionsavgift för att de hade automatisk vidarebefordring av mejl från anställda och inte hade någon rättslig grund för det. Företaget hade bett de anställda att aktivera en funktion i sin arbetsmejl, som innebar att samtliga mejlen blev vidarebefordrade. Dessa kom till en gemensam inkorg och anledningen till detta var eftersom företaget ansåg att det för nödvändigt för verksamheten. 

Automatiskvidarebefordring av mejl från anställda 

För att få behandla personuppgifter, måste ett företag ha en rättslig grund. Detta gäller oavsett om det är personuppgifter som tillhör anställda, kunder, leverantörer eller samarbetspartners. Företaget hade inte någon rättslig grund till vidarebefordringen av mejlen och därför var det inte en laglig behandling av personuppgifter.

Företaget fick därför betala en sanktionsavgift som uppfick till 250 000 norska kronor. I detta fall valde myndigheten att inte uppge namnet på företaget heller, eftersom de anställda kan få konsekvenser och därför ville de skydda dem. Datatilsynet heter tillsynsmyndigheten i Norge som arbetar med GDPR-relaterade frågor.

Mer information

Här kan du läsa mer om:

App för barn som användare fick böter.

Kameraövervakning vid utrymme för ombyte.

Granskning av en skola för klagomål av kameraövervakning.

Vägledning och information om kamerabevakning.

Personuppgifter som inte är tydliga enligt GDPR.