Frågor och svar om GDPR

Vi har sammanställt frågor och svar om GDPR, som är relevanta för företag inom olika branscher. Dessutom är det bra för även privatpersoner att känna till rättigheter och skyldigheter enligt GDPR.

Dessa frågor och svar är särskilt bra för företagare att känna till. Enligt GDPR, som började gälla den 25 maj 2018, ska alla företag som behandlar personuppgifter inom EU följa bestämmelserna i GDPR (Dataskyddsförordningen). GDPR handlar om behandlingen av personuppgifter, rättigheter och skyldigheter för både företag och fysiska personer.

Det är viktigt att företag följer GDPR inom sin verksamhet vid all behandling av personuppgifter. Dessutom måste företaget kunna styrka att GDPR blir följt. Exempelvis kan det ske genom att upprätta följande GDPR avtal och dokument: Dataskyddspolicy, Personuppgiftsbiträdesavtal, Registerförteckning. Dessutom bör företag upprätta olika interna rutiner samt loggbok för gallring av personuppgifter och för personuppgiftsinciedenter.

Hos oss kan du beställa ovanstående GDPR avtal till fasta priser (Prislista).

Frågor & svar: