Tillåtet för en förening att publicera medlemsregister

Fråga: Hej, är det tillåtet för en förening att publicera medlemsregister med information om sina medlemmar på internet? Måste föreningen först få något godkännande från medlemmarna, såsom ett samtycke och hur fungerar det för barn? 

Tillåtet för en förening att publicera medlemsregister 

Svar: Om en förening vill publicera information om sina medlemmar offentligt på internet, exempelvis på sin hemsida, måste föreningen göra det med stöd av en rättslig grund enligt artikel 6 i GDPR. All behandling av personuppgifter måste vara rättsligt grundad för att vara laglig enligt regelverket. Samtycke, avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, myndighetesutövning och grundläggande intresse är de sex (6) rättsliga grunderna som finns. Om föreningen har en rättslig grund till offentlig publicering av medlemsregistret, är det tillåtet för föreningen att göra det.

Många medlemmar kan däremot tycka att det är obekvämt att föreningen publicerar medlemsregistret online, vilket även IMY har påpekat. Oavsett om en förening har en rättslig grund och därmed ett lagligt stöd, är det alltid bra att fråga varje medlem om denne tycker att det är okej att uppgifterna blir publicerade online.

Om ett barn är medlem i en förening och inte är över 13 år, måste vårdnadshavaren lämna sitt samtycke. Om barnet är över 13 år, kan barnet lämna sitt eget samtycke. Dessutom är det viktigt att tänka på att barn har ett särskilt skydd enligt GDPR och att direktmarknadsföring är inte tillåtet till barn under 16 år enligt marknadsföringslagen.