You are currently viewing Tillåtet för en förening att publicera medlemsregister

Tillåtet för en förening att publicera medlemsregister

Fråga: Hej, är det tillåtet för en förening att publicera medlemsregister med information om sina medlemmar på internet? Måste föreningen få något godkännande från medlemmar, såsom ett samtycke och hur fungerar det för barn? 

Tillåtet för en förening att publicera medlemsregister 

Svar: Om en förening vill publicera sitt medlemsskap offentligt på internet, exempelvis på sin hemsida, måste föreningen göra det med stöd av en rättslig grund enligt artikel 6 i GDPR. Dessutom är det ett krav för att få behandla personuppgifter enligt regelverket. Samtycke, avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, myndighetesutövning och grundläggande intresse är de sex (6) rättsliga grunderna. 

Många medlemmar tycker däremot att det är obekvämt att föreningen publicerar medlemsregistret online, vilket även IMY har påpekat. Oavsett om en förening har en rättslig grund och därmed har ett lagligt stöd, är det alltid bra att fråga medlemmen om det är okej.

Om ett barn är medlem i en förening och inte är över 13 år, måste vårdnadshavaren lämna sitt samtycke. Om barnet är över 13 år, kan barnet lämna sitt eget samtycke. Dessutom är det viktigt att tänka på att barn har ett särskilt skydd enligt GDPR och att direktmarknadsföring är inte tillåtet till barn under 16 år enligt marknadsföringslagen. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Skolplattformen i Stockholm innehåller allvarliga brister i säkerheten.

GDPR avtal och dokument till företag och verksamheter.