GDPR (Dataskyddsförordningen) Artiklar

GDPR (Dataskyddsförordningen) innehåller 99 artiklar och 173 skäl (beaktandesatser) och reglerar behandlingen av personuppgifter samt de rättigheter som registrerade har.

Den 25 maj 2018 började GDPR att gälla inom EU. I Sverige är exempelvis företag, organisationer och myndigheter skyldiga att följa GDPR inom sin verksamhet vid all behandling av personuppgifter.

För att styrka att verksamheten följer GDPR, bör följande GDPR avtal och dokument bli upprättade: Dataskyddspolicy, Personuppgiftsbiträdesavtal, Registerförteckning, Intern rutin för gallring av personuppgifter, Intern rutin för personuppgiftsincidenter, Intern rutin för lösenordsbyten, Intern rutin för hur de rättigheter som registrerade har ska bli tillgodosedda, samt Loggbok för gallring av personuppgifter och Loggbok för personuppgiftsinciedenter.

Sammanfattningar av artiklar i GDPR: