Simhall får kamerabevaka bubbelpool för att förhindra olyckor 

En simhall får kamerabevaka bubbelpool för att förhindra olyckor enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 5358-20). Detta var det första målet som Högsta förvaltningsdomstolen prövade som handlade om den nya kamerabevakningslagen. Kameraövervakningen skedde i realtid vilket de får fortsätta att göra ,men domstolen konstaterade också att det inte får ske någon bildinspelning. 

Simhall får kamerabevaka bubbelpool för att förhindra olyckor 

Länsstyrelsen beviljade en simhall tillstånd att få använda kamerabevakning vid en bubbelpool där syftet var att förhindra olyckor. Däremot överklagade IMY beslutet, som vid tillfället hette Datainspektionen, och därefter gick detta vidare till domstol. Ärendet gick hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen och domstolen ansåg att det föreligger en hög risk för olyckor och därför ansåg de att bevakningen var befogad.  

Domen utgör ett prejudikat

Ett prejudikat är ett juridiskt begrepp som avser en vägledande dom från framförallt högsta instansen, vilket Högsta förvaltningsdomstolen är nationellt. Därmed utgör denna dom en vägledning inför liknande ärenden i framtiden. Däremot är det viktigt att tänka på att det måste ske en bedömning vid varje enskilt fall eftersom omständigheterna kan variera. 

Privatperson fick sanktionsavgift för kameraövervakning 

I Belgien fick en privatperson betala en sanktionsavgift på 1500 euro för att kameraövervakningen från tomten inkluderade en allmän plats. Därmed behövde personen tillstånd för övervakningen, vilket denne inte hade.