Kameraövervakning inkluderade allmän plats 

I Belgien, har en sanktionsavgift på 1500 euro blivit utfärdad, eftersom kameraövervakning inkluderade allmän plats. Myndigheten i Belgien som arbetar med GDPR fick in flera anmälningar angående kameraövervakning. Grannarna till de klagande, hade flera kameror på sin tomt, varav två filmade även allmän plats. Därför ville de klagande att kameraövervakningen skulle upphöra. 

Kameraövervakning på allmän plats 

Syftet med kameraövervakning som inkluderade allmän plats, var att skydda fastigheten. Däremot filmade vissa av kamerorna inte enbart på den privata tomten, utan även utanför. Dessutom skedde kameraövervakningen i detta fall på någon annans privatmark. Granskningen visade att kameraövervakningen inte var tillåten i enlighet med GDPR. Därför fick de en sanktionsavgift på 1500 euro. 

GDPR gäller för företag, organisationer och offentliga organ som behandlar personuppgifter. Dessutom kan det gälla privatpersoner i vissa fall. Ett exempel är om en privatperson har kameraövervakning som filmar utanför den privata marken. Det finns många som använder exempelvis en kamera på sin ytterdörr och det är inte ovanligt att kameran är riktad ut mot en allmän plats eller någon annans privata mark. GDPR är en EU-förordning och gäller i alla länder som är medlemmar i unionen (EU). 

En simhall får kamerabevaka bubbelpool för att förhindra olyckor enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.