You are currently viewing Fyra friheter inom Europeiska unionen

Fyra friheter inom Europeiska unionen

De fyra friheter inom Europeiska unionen, även kallat för EU, framgår i det så kallade Funktionsfördraget. Utvecklingen av EU har skett sedan unionen blev startad efter andra världskriget. Däremot har det funnits idéer under en längre tid om att skapa ett enat Europa. Det handlade först och främst om att skapa fred mellan länderna och att det förelåg ekonomiska intressen. Därefter har EU utvecklat sitt arbete och de arbetar idag med ännu fler frågor, bland annat sociala och miljömässiga.

Det finns enbart två länder som har större befolkning än EU och det är Indien och Kina. Dessutom är EU en egen juridisk person och kan därför ingå avtal. De länderna som var med och grundade EU år 1951 var Tyskland, Italien, Belgien, Luxemburg, Frankrike och Nederländerna.

Här är fyra friheter inom Europeiska unionen

  • Fri rörlighet för varor: Det ska råda fri rörlighet när det gäller förflyttning av varor. Det innebär att det inte är tillåtet med tullar på export och import mellan EU-länder. Dessutom är det förbjudet att införa skatter som är diskriminerande.
  • Fri rörlighet för personer: När personer förflyttar sig inom EU för arbete, semester eller boende, ska det råda fri rörlighet. Med andra ord ska en person som exempelvis vill arbeta i ett annat EU-land, enkelt kunna göra det. Det innebär alltså att det blir enklare att bedriva verksamheter med ekonomisk vinning över gränserna, vilket är syftet.
  • Fri rörlighet för tjänster: Det ska vara fritt för ett EU företag att sälja tjänster till personer som är medborgare i andra EU länder eller till andra EU företag. Denna frihet från inte bli inskränkt genom exempelvis nationell lagstiftning som diskriminerar tjänster som tillhandahålls från aktör i annat EU land. 
  • Fri rörlighet för kapital: Den tredje friheten i EU avser den fria rörligheten av kapital.  Det är exempelvis inte tillåtet att införa restriktioner avseende betalningar. Exempelvis avseende köp av varor, tjänster eller utbetalning av löner. Även överföringar mellan bankkonton, köp av fast egendom och placeringar i värdepapper är omfattat av denna frihet.