Nyheter, vanliga frågor och guider om GDPR

nyheter vanliga frågor och guider om GDPR avtalgdpr

I denna sammanställning kan du läsa om nyheter, vanliga frågor och guider om GDPR. Nyheterna består av bland annat beslut och vägledningar från IMY och tillsynsmyndigheter i andra länder. I denna sammanställning skriver vi också om vanliga frågor och svar om GDPR samt en sammanställning av de guider inom GDPR som vi har publicerat.

Dessutom har vi även publicerat en annan sammanfattning av GDPR för företag och företagare, där det står mycket som företag måste tänka på. Exempelvis vad som gäller enligt GDPR vid behandling av personuppgifter och annan central information om GDPR.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser.
Vi riktar oss främst till startups, små och medelstora företag.
All kontakt sker smidigt på distans, via dator och telefon.

Nyheter, vanliga frågor och guider om GDPR

Nyheter om GDPR, beslut och vägledningar från tillsynsmyndigheter

Integritetsskyddsmyndigheten hette tidigare Datainspektionen 

IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) hette tidigare Datainspektionen. Myndigheten bytte namn i januari 2021, eftersom de bland annat utvecklar verksamheten då GDPR ställer högre krav. IMY är tillsynsmyndighet i Sverige och arbetar med bland annat GDPR-ärenden, kameraövervakning, inkassoverksamheter och kreditupplysningsföretag. Myndigheten har befogenhet att tilldela sanktionsavgifter till företag, myndigheter och organisationer. Däremot har man rätt att överklaga beslutet till domstol. I vissa fall delar de ut sanktionsavgifter vid brott mot GDPR och i andra fall reprimand (en anmärkning/tillrättavisning). 

140 miljoner i sanktionsavgifter 2020 

Under 2020 gav IMY ut sanktionsavgifter på över 140 miljoner kronor. IMY tog emot över 4500 anmälningar som handlade om olika personuppgiftsincidenter och dessutom fattat beslut i över 1000 ärenden gällande kameraövervakning. (läs orginalet på vår sida angående 140 eller 150 miljoner) 

Vanligaste klagomålet till IMY 

IMY får in många klagomål och det vanligaste är klagomål avseende personsöktjänster. Myndigheten publicerade därför en rapport som handlar om det. Personsöktjänster är hemsidor som publicerar massa personuppgifter från personer och hämtar uppgifterna från olika svenska myndigheter. Eftersom det är offentliga uppgifter i Sverige, har de tillåtelse. Många som lämnar in klagomål om detta, anser att det gör det väldigt enkelt för personer att få fram uppgifter.

Vanligaste personuppgiftsincidenten de första åren 

Den vanligaste personuppgiftsincidenten de två första åren sedan GDPR började gälla var felskickade mejl. Om en säkerhetsincident kan resultera i att det blir en risk för rättigheterna och friheterna hos en person, är det en personuppgiftsincident. Ett sätt att arbeta för att förhindra felskickade mejl, är att införa rutiner för hur en medarbetare ska kontrollera mottagaradressen innan ett mejl blir skickat. 

Stockholm stad får sanktionsavgift på 4 miljoner kronor 

Efter IMY utfört en granskning av Stockholms Stad och deras skolplattform, har de beslutat att ge de en sanktionsavgift på fyra miljoner kronor. Detta eftersom plattformen innehåller allvarliga brister i säkerheten. I plattformen fanns det lagrade personuppgifter tillhörande lärare, elever och vårdnadshavare och vissa av uppgifterna var känsliga eller sekretessmarkerade. Exempelvis hade fler personer än nödvändigt haft tillgång till uppgifter om elever vars identitet är skyddad. 

Statens servicecenter fick 200 000 kr i sanktionsavgift 

IMY gav Statens servicecenter 150 000 kr i sanktionsavgift, eftersom de var sena med att anmäla en personuppgiftsincident och 50 000 kr för överträdelse av artikel 33.1 i GDPR. Dessutom hade inte Statens servicecenter någon dokumentation internt, där de skriver ner incidenter samt vilka åtgärder de tagit. Enligt GDPR måste företag anmäla en personuppgiftsincident inom 72 timmar från och med att det blev upptäckt, när det krävs enligt lagen. Däremot ska inte företag anmäla alla personuppgiftsincidenter.  

Behandling av känsliga personuppgifter i strid med GDPR

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Örebro län har fått en sanktionsavgift på grund av behandling av känsliga personuppgifter i strid med GDPR. Konsekvensen blev en sanktionsavgift på 120 000 kr. De hade bland annat publicerat personuppgifter på en hemsida som var tillgänglig för allmänheten och det innehåll till och med känsliga personuppgifter. 

Inte tillåtet med närvaroregistrering genom ansiktsigenkänning 

Gymnasienämnden beviljade ett gymnasium ett tillstånd om närvaroregistrering genom ansiktsigenkänning. IMY kom fram till att det inte är tillåtet enligt GDPR eftersom det utgör ett intrång i integriteten hos eleverna. Gymnasienämnden fick en sanktionsavgift på 200 000 kr av IMY vilket även förvaltningsrätten slog fast. I detta fall påpekade IMY att gymnasienämnden borde ha meddelat myndigheten och diskutera metoden. Dessutom borde de ha gjort en konsekvensbedömning innan. 

300 000 kr i sanktionsavgift till bostadsbolag 

IMY har givit ett bostadsbolag 300 000 kr i sanktionsavgift. Detta då företaget har haft olaglig kameraövervakning i ett bostadshus. En person har haft en kamera som var riktad mot sin ytterdörr och lämnade därför in ett klagomål till IMY. Eftersom kameraövervakning var riktad mot en boende i sin hemmiljö, var det inte en fråga om en liten överträdelse av GDPR. 

Över 2 miljarder kronor i sanktionsavgift till British Airways

British Airways fick år 2019 betala en sanktionsavgift på ungefär 2,2 miljarder kronor (183 miljoner pund) på grund av brott mot GDPR. Hackare kom åt information som är integritetskänsliga enligt GDPR, såsom kreditkortsuppgifter och andra personuppgifter tillhörande över 350 000 personer. Enligt den brittiska motsvarigheten till IMY, hade inte företaget tillräckligt hög säkerhet. Ju känsligare personuppgifter, desto högre säkerhet kräver GDPR. 

Inkassobolag har gjort sig skyldig till brott mot god inkassosed 

Ett inkassobolag har gjort sig skyldig till brott mot god inkassosed enligt en granskning från IMY. Inkassobolaget ska vara tillgängliga för gäldenärerna (personerna som har en skuld) enligt god inkassoed. Detta hade inkassobolaget inte gjort enligt granskningen. Bolaget hade bland annat tagit bort sitt nummer till kundtjänsten på sin hemsida. De hade inte heller hanterat invändningar eller frågor som inkommit via mejl.

Person har begärt att få personuppgifter raderade från Spotify 

IMY granskade Spotify efter att de fått in klagomål. Klagomålet handlande om att en person hade begärt att Spotify skulle radera dennes personuppgifter, efter att denne raderat sitt användarkonto. Företaget hade bland annat inte förklarat vilka personuppgifter de behandlar eller med vilken rättslig grund det skett genom. De hade inte heller informerat personen om att denne kunde lämna klagomål till tillsynsmyndigheten. Däremot blev påföljden ingen sanktionsavgift. Istället blev det en reprimand (tillrättavisning/anmärkning).

GDPR dokumentation och avtal

Vanliga frågor och svar om GDPR

I denna sammanställning av nyheter, vanliga frågor och guider om GDPR kan du finna ett urval av den information som finns på webbplatsen. Nedan kan du läsa om några vanliga frågor och svar om GDPR.

Vilka företag måste följa GDPR?

Alla företag som behandlar personuppgifter måste följa GDPR. Många företag omfattas av regelverket eftersom de kommer i kontakt med personuppgifter. Exempelvis med kunder, anställda, mejlkonversationer med samarbetspartners, konsulter eller liknande och mycket mer. Oavsett om företaget inte sparar några personuppgifter utan raderar de direkt, gäller GDPR. 

Vad är definitionen av en personuppgift?

När det går att koppla en uppgift till en fysiskt levande person, är det en personuppgift. Till exempel namn, personnummer och e-post (inte i alla fall). Dessutom kan en bild eller ljudinspelning vara en personuppgift om det går att koppla till en person. 

Är det tillåtet att kontrollera åldern på en användare på digitala plattformar? 

Ja, det är tillåtet. Däremot kan det i vissa fall vara integritetskränkande att begära ut det exakta födelsedatumet. Om det finns en åldersgräns på 16 år, är det bättre att personen bara accepterar att denne är minst 16 år. 

Är ett personnummer en känslig personuppgift? 

Ett personnummer är ingen känslig personuppgift enligt GDPR. Däremot är det en integritetskänslig personuppgift. Det innebär bland annat att företag ska behandla det med större säkerhet än exempelvis namn. 

Är det tillåtet att hantera personuppgifter som tillhör barn? 

I Sverige får ett företag bedriva en digital plattform som riktar sig till unga. Enligt GDPR får företag behandla personuppgifter från personer som är över 16 år, men varje medlemsland har rätt att sänka åldern ytterligare. Sverige har valt att sänka ålder och därmed är den istället 13 år. 

Har jag rätt att begära ut mina personuppgifter från företag?

Ja, du har rätt att begära ut vilka personuppgifter ett företag lagrar om dig. Dessutom har du rätt att begära att få dem raderade vilket ska ske utan onödigt dröjsmål, max 1 månad senare. Däremot kan det i vissa fall bli förlängt till 2 månader till. 

Vad är konsekvensen för företag vid brott mot GDPR?

Straffet vid brott mot GDPR beror på vilket brott mot GDPR företaget har gjort, omständigheterna runt omkring, vilka konsekvenser det har medföljt och mycket mer. I vissa fall kan de utfärda en reprimand som är som en tillrättavisning/anmärkning och i andra fall sanktionsavgifter. Det kan vara från 10-tals tusen kronor till mångmiljonbelopp. 

Får företag publicera bilder på mig i deras sociala medier? 

Företag behöver få ditt samtycke för att få publicera bilder på dig i sina sociala medier. Dessutom har du rätt att be dem raderade personuppgifterna enligt GDPR. För att kunna bevisa ett samtycke, är det bra att få det skriftligt. 

Är en dataskyddspolicy och integritetspolicy samma sak? 

Ja, det är samma avtal/dokument, med två olika benämningar. Det engelska ordet för detta är ”Privacy Policy”. I en integritetspolicy ska det bland annat framgå information om hur företaget behandlar personuppgifter, vart de blir behandlade och under hur lång tid de blir lagrade. Dessutom ska det framgå information om vem personuppgifterna blir delade till m.m. En integritetspolicy bör vara publicerad på företagets webbplats och ska även bli accepterad i samband med att ett meddelande blir skickat via kontaktformulär på webbplatsen.

sammanfattning av viktiga delar inom GDPR för företag och företagare avtalsgdpr

 Guider inom GDPR till företag och företagare

Vi har publicerat olika guider som du kan ladda ner och läsa, utöver denna sammanställning av nyheter, vanliga frågor och guider om GDPR. Nedan följer en beskrivning av de guider som finns att ladda ner.

Rättsliga grunder 

Enligt GDPR måste företag ha en rättslig grund vid behandling av personuppgifter. Det finns sex stycken rättsliga grunder, varav avtal och samtycke är två vanliga rättsliga grunder som många företag använder. 

Dataskyddsprinciper 

Det finns sju dataskyddsprinciper som framgår i artikel 5 i GDPR. Företag måste behandla personuppgifter i enlighet med principerna. Dessutom beskriver principerna några vilka delar av vad företag måste göra vid behandling av personuppgifter. 

Centrala begrepp 

Det finns ett flertal centrala begrepp inom GDPR som kan vara bra att känna till som företagare. Det är ett relativt komplex område med mycket att hålla reda på. Några vanliga begrepp är personuppgifter, personuppgiftsincidenter, personuppgiftsansvarig, känsliga personuppgifter och konsekvensbedömning m.m. 

Digitala plattformar för unga användare 

Många företag bedriver digitala plattformar, varav några riktar sig till unga användare. Det finns ett flertal viktiga saker att tänka på eftersom barn har ett särskilt skydd enligt GDPR. Dessutom är det förbjudet med direktmarknadsföring till personer över 16 år. Enligt GDPR får ett företag behandla personuppgifter som tillhör personer över 16 år men Sverige har sänkt åldern till 13 år. 

Centrala GDPR begrepp definitioner termer ordlista svenska engelska avtalgdpr

GDPR ordlista på svenska och engelska

Vi har även sammanställt och publicerat en ordlista med centrala GDPR begrepp. Ordlistan beskriver GDPR begreppen och GDPR definitioner på svenska. Dessutom framgår den engelska termen också. 

Enligt GDPR ska företag ha olika interna rutiner för behandlingen av personuppgifter avtalgdpr

BESTÄLL SMIDIGT OCH ENKELT

08-81 66 33

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du  testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

GDPR utbildning kunskap anställda avtalgdpr

MER INFORMATION
om dataskyddspolicy för företag eller verksamhet