Datainspektionen bytte namn till Integritetsskyddsmyndigheten

Vid årsskiftet den 1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Den nya förkortningen på myndigheten är ”IMY”.

Datainspektionen bytte namn till Integritetsskyddsmyndigheten

Myndighetens grundläggande uppgift består i att tillvarata medborgarnas rättigheter i integritetsfrågor, främst att skydda grundläggande friheter och rättigheter hos enskilda personer, vid behandling av personuppgifter. 

Sedan GDPR trädde i kraft i maj 2018 har myndigheten fått utökade uppdrag som ställer högre krav på en utvecklad verksamhet. Myndigheten är i förändring, enligt deras generaldirektör.

På Integritetskyddsmyndighetens hemsida har de beskrivit namnbytet och att de även uppdaterade och förändrade sin grafiska profil. Myndighetens webbplats blev också uppdaterad under våren 2021, med bland annat bättre sökfunktion vilket gynnar företagare och privatpersoner som söker information på myndighetens webbplats.

GDPR avtal och dokument

Behöver du hjälp med att upprätta eller granska GDPR avtal och dokument? Då är du välkommen att kontakta oss. Vi arbetar med att skriva och granska GDPR avtal till företag och tillämpar enbart fasta priser. Alla våra fasta priser inkluderar samtal och genomgång med en jurist.

Vi skrivet bland annat dataskyddspolicy och personuppgiftsbiträdesavtal. Dessutom säljer vi ett GDPR-paket till företag, som inkluderar dataskyddspolicy, personuppgiftsbiträdesavtal, registerförteckning, interna rutiner och loggböcker. Fastpriset för GDPR-paketet är 15 000 kr exkl. moms.

Vi kan även granska era befintliga avtal och dokument, som ni använder inom verksamheten för att styrka att ni följer GDPR (i enlighet med principen om ansvarsskyldighet).