You are currently viewing Fyra grupper av integritetskänsliga uppgifter

Fyra grupper av integritetskänsliga uppgifter

Här är en sammanfattning av fyra grupper av integritetskänsliga uppgifter. Dessa är bra att känna till, eftersom vissa personuppgifter är känsligare än andra. De flesta företagen behandlar personuppgifter och det är därför viktigt att veta hur man gör det på ett korrekt sätt i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). 

Fyra grupper av integritetskänsliga uppgifter

Grupp 1

Till grupp 1 hör känsliga personuppgifter. Exempel på sådana personuppgifter är uppgifter som kan avslöja ursprung, religion, politiska åsikter, ras, sexuella läggning m.fl (artikel 9 GDPR). En personuppgift kan även avse flera personer, vilket är nytt enligt GDPR. Ett praktiskt exempel är genetisk information som skulle kunna ge upplysningar om avkomma, vilket innebär att det avser personuppgifter för flera personer, som dessutom är känsliga. 

Grupp 2

Till grupp 2 hör ”Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott” (artikel 10 GDPR). Exempelvis sådana uppgifter som avslöjar om en person har begått brott eller har blivit dömd i ett brottmål.

Grupp 3

Till den tredje gruppen hör samordningsnummer och personnummer. Dessa är inte en känsliga personuppgifter enligt GDPR men är ändå extra skyddsvärda. Exempelvis bör man inte synliggöra personnummer på ett kuvert så att obehöriga kan se det. Med andra ord bör personnummer bli exponerade så lite som möjligt. 

Grupp 4

Till den fjärde gruppen kan man räkna så kallade subjektivt integritetskänsliga uppgifter. Anledningen är att det inte finns någon specialbestämmelse i GDPR. Den fjärde och sista gruppen hör till den subjektiva upplevelsen. Olika personer kan betrakta olika personuppgifter som mer eller mindre känsliga. Vissa personer tycker exempelvis att det är integritetskränkande om personuppgifterna är kopplade till hushållet.

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Sammanställning av nyheter, vanliga frågor och guider om GDPR.

Anonymiserade personuppgifter enligt GDPR.

Lönespecifikationer via e-post enligt GDPR.

Vägledning om hur arbetsgivare får behandla personuppgifter.

Sammanfattning av GDPR för företag och företagare.