You are currently viewing Vägledning och information om kamerabevakning

Vägledning och information om kamerabevakning

IMY publicerade vägledning och information om kamerabevakning i juni 2021. I Sverige började kamerabevakningslagen gälla i augusti 2018, vilket bland annat innebär att IMY ansvarar för tillsynen av kamerabevakning. Dessutom är det myndigheten som ger tillstånd för kamerabevakning. IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) bytte namn från Datainspektionen i januari 2021. Antalet ansökningar om kamerabevakning har varit ungefär 1400 stycken från när kamerabevakningslagen började gälla fram till 2020. 

Vägledning och information om kamerabevakning 

Efter att myndigheten har samlat sina erfarenheter kring tillstånd för kameraövervakning, har IMY presenterat vägledning och information om kamerabevakning som kan vara bra att känna till. Dessutom har IMY påpekat att ungefär 1/3 av alla ansökningar gällande kameraövervakning, blir nekade. Anledningen är inte för att bevakningen är olaglig, utan för att de inte behöver tillstånd. Därför är det bra att undersöka om man behöver tillstånd innan ansökning sker, eftersom det kortar ner tiden för dem som är i behov av det. 

I rapporten som IMY publicerade, står det att ett flertal ansökningar om kameratillstånd har blivit nekade eftersom problematiken med brottsligheten där kameraövervakningen ska ske, inte har varit dokumenterad. Däremot finns det också ett flertal fall där tillstånd blivit beviljat, men enbart under vissa tider då det finns tillräckligt med problematik som är dokumenterad. Med andra ord har vissa blivit beviljade tillstånd till att ha kameraövervakning under vissa angivna tider på dygnet, men inte de övriga tiderna på dygnet. 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Är en dataskyddspolicy och integritetspolicy samma sak?

Kroppskameror på biljettkontrollanter strider mot GDPR.

När företag får behandla känsliga personuppgifter.