Vägledning för digitala plattformar med unga användare

Nu finns en vägledning för digitala plattformar med unga användare på engelska också. I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten tillsynsmyndighet vid frågor kring GDPR. Tidigare hette de Datainspektionen. Myndigheten har tillsammans med barnombudsmannen samt statens medieråd tagit fram vägledningen, varav den svenska versionen blev publicerad under 2020. 

Vägledning för digitala plattformar med unga användare 

Det finns företag och andra organisationer som tillhandahåller digitala plattformar och miljöer med många användare som är unga och omyndiga. Syftet med vägledningen har varit att hjälpa företag och andra aktörer som tillhandahåller sådana plattformar att kunna ge information, kunskap om vägledning om vad som gäller. Det gäller både från ett barnperspektiv samt GDPR. GDPR började gälla i Sverige i maj 2018 medan barnkonventionen är en lag som började gälla i början av 2020. 

Råden i vägledningen handlar bland annat om intentionerna som lagstiftaren hade. Detta utifrån den skadlig mediepåverkan som det kan ha när en användare på exempelvis en plattform är ett barn. Barn förstår inte alltid risker som vi vuxna gör och byter ofta plattformar. Dessutom är det många som inte vet att det som ligger uppe kan vara kvar i väldigt lång tid. 

Nedan kan du klicka på länkarna för att läsa vägledningen på svenska eller engelska: 

Svenska:

Klicka här för att läsa den svenska versionen av vägledningen.

Engelska:

Klicka här för att läsa den engelska versionen av vägledningen.


Vi arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare

Är du i behov av ett avtal eller en avtalsgranskning? Kontakta oss så hjälper vi dig. Våra priser är alltid fasta och inkluderar samtal kring ärendet, gemensam genomgång av avtalet via dator och telefon samt eventuella justeringar som kan uppkomma under genomgången.