Privatpersoner har i vissa fall rätt att bli bortglömda från sökmotorer 

Privatpersoner har i vissa fall rätt att bli bortglömda från sökmotorer, exempelvis Google och Bing, och därmed få sina personuppgifter raderade enligt GDPR (dataskyddsförordningen). En personuppgift avser alla uppgifter som går att koppla till en fysiskt levande person. Det kan vara en tydlig personuppgift såsom ett namn eller personnummer, eller en mindre tydlig personuppgift såsom ett försäkringsnummer. Ett försäkringsnummer kan identifiera en fysisk person som innehavaren av försäkringsnumret, genom att det är registrerat i ett register hos företaget, och därför utgör det en personuppgift. Motsvarande gäller registreringsnummer tillhörande fordon. Dessutom är det skillnad på subjektiva och objektiva personuppgifter. Uppgifter om bolag utgör dock inte personuppgifter enligt GDPR.

Privatpersoner har i vissa fall rätt att bli bortglömda från sökmotorer 

Rättigheten att få personuppgifter raderade från sökmotorer existerade även innan GDPR började gälla år 2018. EU-domstolen har tidigare konstaterat att en privatperson har rätt att få sökträffar om sig raderade från sökmotorer. Personen hade sålt sitt hus genom en exekutiv försäljning, vilket visades när någon sökte efter namnet på personen via en sökmotor på internet. Däremot hade personen betalat sina skulder sedan en lång tid tillbaka och ville därmed inte att sökmotorerna skulle visa information om den exekutiva försäljningen. Personen ifråga fick rätt i domstolen.

Vill du bli bortglömd eller raderad från resultaten i sökmotorer? 

Först och främst bör du kontakta den som är ansvarig över sidan och innehållet som du önskar få raderat. Om sidan/innehållet på sidan ifråga blir raderat, kommer det så småningom även att försvinna från internet. Du bör även kontakta företaget som tillhandahåller sökmotorn och be dem att ta bort sökträffarna. I vissa fall gör de detta direkt, men i andra fall kan de anse att förfrågan inte uppfyller kraven. Vid sådana fall kan du vända dig till IMY för att lämna in ett klagomål.