App för barn hade information om behandlingen på engelska

Företag som bedriver app för barn hade information om behandlingen på engelska och fick därför böter, eftersom de bröt mot GDPR. Bötesbeloppet (sanktionsavgiften) blev 750 000 euro. Appen har många användare som är barn. Detta är tillåtet enligt GDPR, men reglerna är striktare vid sådana fall. Informationen angående vilka personuppgifter som företaget behandlar måste vara formulerat på ett enkelt språk som barn kan förstå. I detta fall var språket på engelska och därför var det inte enkelt att förstå. Dataskyddsmyndigheten som arbetar med ärenden som handlar om GDPR i Holland heter Autoriteit Persoonsgegevens.

App med många barn som användare hade information om behandlingen på engelska

Enligt GDPR måste ett företag informera användare om företaget behandlar deras personuppgifter. Dessutom måste företaget ha en rättslig grund för behandlingen, såsom samtycke. I detta fall hade företaget misslyckats med att informera användarna om deras behandling av personuppgifter på ett korrekt sätt. Barn är särskilt utsatta och därför är regelverket striktare när det gäller behandling av personuppgifter som tillhör barn. Exempelvis kan barn ha svårare att göra en korrekt riskbedömning innan de fattar beslut. 

I vilket land ska företaget bli ställda till rätta? 

Beroende på vart ett företag har sitt huvudkontor, ska företaget ställas till rätta i det landet om det är inom EU. Däremot är det många företag som är verksamma i EU, men som inte har sitt huvudkontor i unionen. Vid sådana fall kan företaget istället ställas till rätta i det land som de brutit mot regeln eller lagen ifråga.