Använda skyddande av grundläggande intressen som rättslig grund 

Företag kan väldigt sällan använda skyddande av grundläggande intressen som rättslig grund vid behandling av personuppgifter. Det är främst inom vården som denna rättsliga grunden kan vara aktuell. Detta eftersom den ska bli använd när det krävs för att rädda liv. Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter enligt GDPR, vilket är förbjudet att behandla enligt huvudregeln, men det finns några undantag. Det är exempelvis tillåtet att behandla känsliga personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden grundläggande intressen. 

Använda skyddande av grundläggande intressen som rättslig grund 

Att stödja sin behandling på den rättsliga grunden skyddande av grundläggande intressen, får enbart bli använt om det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att rädda liv. Dessutom ska det inte vara möjligt för den registrerade ifråga att kunna fatta beslut själv. Om en person hamnar i en bilolycka och därför blir medvetslös och hamnar på sjukhus, kan denne inte fatta ett beslut själv och då kan det vara möjligt att använda denna rättsliga grund. Vid sådana fall kan sjukhuset behöva veta blodgruppen och identiteten på personen för att kunna kontakta anhöriga. 

Om den registrerade däremot kan lämna sitt samtycke eller fatta egna beslut, är det inte tillåtet att använda skyddande av grundläggande intressen som rättslig grund. Till exempel om en person har bokat in ett besök på vårdcentralen och dyker upp på mötet. Det ska också vara nödvändigt att behandla personuppgifterna för att det ska vara tillåtet att använda den rättsliga grunden. Med andra ord kan det i vissa fall gå att behandla patienter utan att behandla personuppgifter. Vid sådana fall ska man inte behandla personuppgifter. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Örebro län fick betala en sanktionsavgift på 120 000 kr eftersom de behandlade känsliga personuppgifter i strid med GDPR