RELATERADE LAGAR

Det finns olika relaterade lagar och regler till GDPR som kan vara bra för företag och privatpersoner att känna till. Nedan följer en kort beskrivning av några av lagarna.

relaterade lagar och regler till GDPR avtalgdpr

Dataskyddsförordningen

Syftet med GDPR är att skydda grundläggande friheter och rättigheter hos enskilda, framförallt rätten till skydd av sina personuppgifter. Här kan du läsa en översättning av GDPR på svenska (Dataskyddsförordningen).

Kamerabevakningslagen

Syftet med lagen är att se till att kamerabevakning enbart blir använt för berättigade ändamål och att det föreligger en balans mellan den personliga integriteten och övervakningsintresset. 

Inkassolagen

Lagen innehåller bestämmelser som ska iakttas av de som bedriver inkassoverksamhet. 

Dataskyddslagen

Dataskyddslagen är en svensk nationell lagstiftning som kompletterar GDPR. 

Kreditupplysningslagen

Lagen ska bidra till en effektiv kreditupplysning samt skydda den personliga integriteten hos de registrerade. 

Patientdatalagen

I denna lag finns bestämmelser om behandlingen av personuppgifter inom hälsa- och sjukvården. 

Brottsdatalagen

Lagen reglerar behandlingen av personuppgifter inom brottsbekämpning och styrs av särskilda lagar som myndigheter måste följa. 

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen ersattes av GDPR den 25 maj 2018. PuL var en lag i Sverige medan GDPR gäller inom hela EU och några fler länder, såsom Storbritannien och Norge m.fl. 

Det finns även olika avtal och dokument som företag måste ha, för att uppfylla kraven i GDPR. Exempelvis interna rutiner, personuppgiftsbiträdesavtal, loggbok, dataskyddspolicy m.m. Vi skriver dessa avtal och dokument till fasta priser och kan även granska era befintliga avtal, samt komplettera och justera dem vid behov.