Information inom GDPR

Här kan du läsa information om GDPR (Dataskyddsförordningen) som är riktad till företagare inom olika typer av verksamheter. GDPR gäller för alla som behandlar personuppgifter inom EU, oavsett branschtillhörighet.

Det är viktigt att företag följer GDPR och att företagare känner till bestämmelserna i GDPR, som började att gälla den 25 maj 2018. GDPR innehåller bestämmelser som reglerar behandlingen av personuppgifter som tillhör fysiska personer.

Företag måste kunna styrka att de följer GDPR inom sin verksamhet och därför bör följande GDPR avtal och dokument bli upprättade: Dataskyddspolicy. Personuppgiftsbiträdesavtal. Registerförteckning. Olika interna rutiner samt Loggbok för gallring av personuppgifter och för personuppgiftsinciedenter. Vi skriver och granskar GDPR avtal till fasta priser (Prislista).

Inlägg om GDPR: