BARNS RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR

Företag som driver plattformar som riktar sig till barn behöver se till användarna är skyddade och att barns rättigheter enligt GDPR iakttas.

barn ungdom personuppgifter GDPR avtalgdpr

Företag måste iaktta barns rättigheter enligt GDPR

Barn har särskilda skydd enligt flera lagar, bland annat barnkonventionen och GDPR eftersom de är extra utsatta. De har bland annat svårare att bedöma risker av sina handlingar och företag som bedriver exempelvis digitala plattformar som riktar sig till barn, behöver anpassa plattformen efter reglerna. Barn spenderar mycket tid på digitala plattformar och därför är det en viktig del av deras utveckling. Företag som bedriver plattformar som riktar sig till barn behöver se till användarna är skyddade.

Enligt GDPR får barn som är över 16 år gamla lämna ett samtycke till ett företag som bedriver informationsamhällets tjänster, för att företaget ska få behandla personuppgifterna som tillhör individen. Exempel på sådana tjänster är sociala medier. Däremot har länderna där GDPR gäller fått rätt att sänka åldern. Sverige har valt att sänka den till 13 år, vilket framgår i kompletteringslagen till dataskyddsförordningen (GDPR).

Digitala Platttformar som riktar sig till barn

Några saker att tänka på för företag som bedriver digitala plattformar som riktar sig till barn:

– Det är inte tillåtet att utföra direktmarknadsföring till barn under 16 år i Sverige enligt marknadsföringslagen.

– Barn ska vara skyddade från mediepåverkan som kan vara skadlig. Dessutom ska företag säkerställa att barn är skyddade från kommunikativt handlande. Exempelvis att de blir utsatta för mobbning eller hat via plattformen.

– Det är viktigt att företagen ser till att barnen inte kommer i kontakt med pornografiska bilder eller innehåll som skildrar våld. Det står reglerat i radio- och tv-lagen.

Barns rättigheter enligt GDPR digitala plattformar avtalgdpr
Barnkonventionen

2020 blev barnkonventionen en svensk lag även fast Sverige redan antog den 30 år tidigare. Konventionen reglerar rättigheter som barn ska ha i de länder som den gäller. I Sverige har vi en särskild myndighet som heter Barnombudsmannen som företräder barn och utgår från barnkonventionen. 

I barnkonventionen står det reglerat att barnets bästa alltid ska tas i hänsyn när det kommer till frågor och beslut kring barnet. Det finns även reglerat i familjerätten, som är ett juridisk område som handlar om bland annat vårdnad om barn och arv. Även fast individerna är barn, ska deras åsikter och viljor tas i beaktande vid beslut, såsom vart ett barn vill bo mestadels av tiden om föräldrarna skiljer sig. Ju äldre barnet blir, desto högre väger åsikterna.